top of page

XTRA | Party For All


XTRA invites MEIJT. 25-03-2023, Effenaar Eindhoven

Line-Up: Diva Mayday // D'Jaye // Reggy B // Nova Forest // Xophia von G // T'Aaliyah Jones // DJ Daniël // Lassepoester // Kelly Pump... and more!


NL: XTRA is inmiddels uitgegroeid tot het grootste Queer feest van het zuiden. Kenmerkend zijn de spectaculaire decors, special acts, optredens van dragqueens en dansers, Lasers, LED schermen en alles wat past bij een extravagante clubnight. Ook mensen die niet tot de community behoren weten inmiddels het feest te vinden. Uiteraard met respect voor onze community. Meer info? Volg onze socials: @xtrapartyeindhoven EN: XTRA has become the largest Queer party in the south. Characteristic are the spectacular decors, special acts, performances by drag queens and dancers, lasers, LED screens and everything that fits an extravagant club night. Even people who do not belong to the community now know how to find the party. Of course with respect for our community. More info? Follow our socials: @xtrapartyeindhoven

bottom of page