top of page
bannerpridewalknew.jpg

Regenboogplein

Schermafbeelding 2023-05-31 om 20.35.34.png

NL:
Achter de schermen is er vanuit de gemeente hard gewerkt om het Regenboogplein te realiseren. Queer 040 en COC Eindhoven en regio zijn vanaf het begin nauw betrokken geweest bij dit proces om er zorg voor te dragen dat het kunstwerk een representatie is van diversiteit en inclusie. 3 kunstenaars hebben een tiental ontwerpen aangeleverd. Het gekozen ontwerp van Eindhovenaar Dennis Drummen is unaniem gekozen door betrokkenen, waaronder Wethouder Rik Thijs en gemeente Eindhoven, Eindhoven365, COC Eindhoven en regio en Stichting Queer 040.

De onthulling is op zaterdag 10 juni gedaan door:
- Jeroen Dijsselbloem (Burgemeester van Eindhoven)
- Benjamin Ector (Voorzitter COC Eindhoven en regio)
- Dennis Drummen (Ontwerper, bestuurslid Queer 040)

 

Verhaal en visie ontwerp, door Dennis Drummen:
Voor mij was het een eer om een ontwerp te maken dat niet alleen de gehele regenboog community vertegenwoordigd, maar staat voor diversiteit in de breedste zin van het woord. In deze driehoek op het plein zijn alle kleuren in verschillende formaten in elkaar verweven. Niemand is hetzelfde, maar samen zijn we een.
 

EN:
 

Behind the scenes, the municipality has been working hard to realize the Rainbow Square. Queer 040 and COC Eindhoven and region have been closely involved in this process from the start to ensure that the artwork is a representation of diversity and inclusion. 3 artists have provided over ten designs. The chosen design by Dennis Drummen from Eindhoven was unanimously chosen by those involved, including Alderman Rik Thijs and the municipality of Eindhoven, Eindhoven365, COC Eindhoven and region and Stichting Queer 040.
 

The unveiling was done on Saturday 10 June by:
- Jeroen Dijsselbloem (Mayor of Eindhoven)
- Benjamin Ector (Chairman COC Eindhoven and region)
- Dennis Drummen (Designer, board member Queer 040)


Story and vision design, by Dennis Drummen:
It was an honor for me to create a design that not only represents the entire rainbow community but represents diversity in the broadest sense of the word. In this triangle on the square, all colors in different sizes are intertwined. No one is the same, but together we are one.

bottom of page