top of page

za 10 jun

|

Regenboogplein

Pride Walk

NL: Op 10 juni 2023 organiseren stichting Queer 040 en COC Eindhoven en regio de eerste Pride Walk Eindhoven! EN: On June 10, 2023, the Queer 040 foundation and COC Eindhoven and the region will organize the first Pride Walk Eindhoven!

Pride Walk
Pride Walk

Tijd en locatie

10 jun 2023, 14:00 – 16:00

Regenboogplein, Stationsplein, 5612 AZ Eindhoven, Nederland

Over het evenement

NL:

Eerste Eindhovense Pride Walk: 

Op 10 juni 2023 organiseren stichting Queer 040 en COC Eindhoven en regio de eerste Pride Walk Eindhoven! De feestelijke en demonstratieve stoet vraagt aandacht voor meer acceptatie en zichtbaarheid van de LHBTIQ+ gemeenschap en is onderdeel van de Pride-maand die georganiseerd wordt door Queer 040. Meer info: www.pridemaandeindhoven.nl

Oproep: 

Wij roepen zowel organisaties als individuen op om zich op 10 juni aan te sluiten, want Pride is voor iedereen! Ongeacht gender, seksuele geaardheid, afkomst, religie, handicap, huidskleur, leeftijd of sociale achtergrond. Wil je meelopen? Zet jezelf dan alvast op aanwezig in het Facebook evenement: Pride Walk Eindhoven

Startlocatie en Route: 

De startlocatie is het Regenboogplein (kruising Stationsplein/Dommelstraat). De route zal na ongeveer een uur eindigen bij de Effenaar, waar een gratis indoor Pride Festival zal starten met diverse acts, muzikanten en DJ's uit Eindhoven waaronder zangeres Do, Dragrace Holland queen Megan Schoonbrood, Vogue performers van Ballroom Eindhoven en nog veel meer! Meer info: www.queer040.nl/pridevibesfestival

Programma: 

13.00: Aanvang Pride Walk

14.00: Welkomstwoord + diverse sprekers 

14.35: Opening Regenboogplein door burgemeester Dijsselbloem

14.40: korte pauze om te drinken 14.50: Start Pride Walk 15.50: Verwachte aankomst bij Effenaar

16.00: Pride Vibes Festival - gratis entree! (Meer info)

23.00: Einde

Sprekers: 

1) Jeroen Dijsselbloem (burgemeester van Eindhoven) 

2) Merijn Sommer (inwoner) 

3) Lisa Westerveld (tweede kamerlid) 

4) Bianca van Kaathoven (inwoner) 

5) Memsy Mellons (Dragqueen, inwoner)

Deelnemende organisaties:

Queer 040 - COC Eindhoven en regio - Gemeente Eindhoven - Pride Amsterdam - DayDayGay - PRePnu - Roze in Blauw - Queerhoven - Amnesty Intrnational - Kernraft -Dynamo - Eindhoven Sport - Lumens - Be Proud, Be You (ASML) - Pride & Sports - Nada - Mannenakkoord - XTRA Party Eindhoven - WIJeindhoven - Effenaar - Frisky - VOLT Eindhoven - Kouros - Fontys Pride - Compass (TU/e) - Summa College - GGD Brabant Zuidoost - LGBT World Beside - Jong&Out - Ballroom Eindhoven - Transzorg Nu - GroenLinks Eindhoven -  Yunge - The Wave - Stichting Outway - Gendermore - Radar - Expreszo Eindhoven - TINT - Nachtcollectief - VSA Eindhoven & meer!

Belangrijk: 

-  Het betreft een Pride Walk. Niet te verwarren met een Pride Parade. Organisaties/groepen hebben geen nummer en vastgestelde volgorde.  Iedereen loopt samen ongeacht groepsdeelname of individuele deelname. 

- De Pride Walk is lopend. Voertuigen zijn niet toegestaan. Parkeer je  fiets daarom in de daarvoor bestemde rekken in het centrum.

- Er zijn zichtbare en onzichtbare veiligheidsmaatregelen getroffen om de veiligheid te waarborgen. 

- Er zal op de startlocatie en tijdens de Pride Walk EHBO meelopen.

- De gemeente vraagt iedereen om geen alcoholische dranken te nuttigen tijdens de toespraken en Pride Walk.

- Denk aan het milieu. Afval? Gooi het niet op de grond, maar bewaar het voor de prullenbak.

- Wijk niet van de route af en volg aanwijzingen van de stewards en verkeersregelaars op om de Pride Walk veilig te houden

- Vlaggen inclusief stokken en andere grotere items kunnen na afloop bij de garderobe van de Effenaar bewaakt weggelegd worden.

- Let op: Effenaar is normaliter een 18+ venue op zaterdag. Echter mag op 10 juni iedereen binnen. 18+? Dan krijg je bij de ingang een polsbandje om alcohol te kunnen bestellen. Hiervoor heb je je legitimatiebewijs nodig.

- Voel je je niet prettig bij het tonen van je ID? (omdat je  bijvoorbeeld transgender bent en een andere naam draagt dan op je ID, of  om een andere belangrijke reden) Neem dan contact met ons op via  info@queer040.nl of kom naar de crew bij de ingang van  Effenaar, te herkennen aan hun shirt.

EN:

First Eindhoven Pride Walk: 

On June 10, 2023, Queer 040 and COC Eindhoven and the region will organize the first Pride Walk Eindhoven! The festive and demonstrative procession draws attention to more acceptance and visibility of the LGBTIQ+ community and is part of the Pride month organized by Queer 040.  More information: www.pridemaandeindhoven.nl

Join us

We are calling on organizations and individuals to join on June 10, because Pride is for everyone! Regardless of gender, sexual orientation, origin, religion, disability, skin color, age or social background. Do you want to join? Then attend the Facebook event: Pride Walk Eindhoven 

Starting location and route: 

The start location will be at the Rainbow Square (Stationsplein/Dommelstraat). The route will end after about an hour at the Effenaar, where a free indoor Pride Festival will start with various acts, musicians and DJs from Eindhoven including singer Do, Dragrace Holland queen Megan Schoonbrood, Vogue performers from Ballroom Eindhoven and many more!  More info: www.queer040.nl/pridevibesfestival

Program: 

13.00: Walk-in 

14.00: Speech from Mayor Dijsselbloem and other speakers. 

14.35: Official opening rainbow square by Mayor Dijsselbloem 14.40: Short break to hydrate 14.50: Start Pride Walk 15.50: Expected arrival at Effenaar

16.00: Pride Vibes - Free Indoor festival (more info

23.00: End

Speakers:

1) Jeroen Dijsselbloem (mayor of Eindhoven)

2) Merijn Sommer (resident)

3) Lisa Westerveld (member of parliament)

4) Bianca van Kaathoven (resident)

5) Memsy Mellons (Dragqueen, resident)

Participating organisations:

Queer 040 - COC Eindhoven en regio - Gemeente Eindhoven - Pride Amsterdam - DayDayGay - PRePnu - Roze in Blauw - Queerhoven - Amnesty International - Kernraft - Dynamo - Eindhoven Sport - Lumens - Be Proud, Be You (ASML) - Pride & Sports - Nada - Mannenakkoord - XTRA Party Eindhoven - WIJeindhoven - Effenaar - Frisky - VOLT Eindhoven - Kouros - Fontys Pride - Compass (TU/e) - Summa College - GGD Brabant Zuidoost - LGBT World Beside - Jong&Out - Ballroom Eindhoven - Transzorg Nu - GroenLinks Eindhoven -  Yunge - The Wave - Stichting Outway - Gendermore - Radar - Expreszo Eindhoven - TINT - Nachtcollectief - VSA Eindhoven & more!

 Important: 

- Visible and invisible security measures have been taken to ensure safety. 

- There will be first aid at the startlocation and during the Pride Walk. 

- The municipality asks everyone not to consume alcoholic beverages during the speeches and Pride Walk.

- Think about the environment. Waste? Don't throw it on the floor, save it for the trashbin. 

- Do not deviate from the route and follow instructions from the stewards to keep the Pride Walk safe 

- Flags including sticks and other larger items can be guarded afterwards at the cloakroom of the Effenaar. 

- Note: Effenaar is normally an 18+ venue on Saturdays. However, everyone can enter on June 10. 18+? Then you will receive a wristband at the entrance to order alcohol. You need your proof of identity for this.

- Don't feel comfortable showing your ID? (because, for example, you are transgender and have a different name than on your ID, or for another important reason) Please contact us at info@queer040.nl or come to the crew at the entrance of Effenaar, recognizable by their shirt.

Deel dit evenement

bottom of page